சென்னை வெள்ளத்துக்குக் காரணம் ADMK! – முதல்வர் ஸ்டாலின் சொல்வது நியாயமா… அபத்தமா?