செங்கோல் குறித்து 2019-ல் விகடன் எழுதிய கட்டுரை – பிரதமர் மோடி கண்டுபிடித்தது எப்படி?!