”விஞ்ஞானத்தை பயன்படுத்தியே மூடநம்பிக்கையை பரப்புறாங்க” – Mr.GK உடன் ‘Science day’ உரையாடல்

இன்று அறிவியல் தினம்: அறிவியல் சார்ந்து இயங்கும், சோஷியல் மீடியாவில் தனக்கென்று ஒரு இடத்தை பிடித்து மக்களின் மதிப்பைப்பெற்ற, Mr.GK அவர்களுடன் ஒரு உரையாடல். 1. அறிவியல் தகவல்கள் சார்ந்து இயங்குவர் நீங்க.. இன்னிக்கு […]