தமிழ் இலக்கியம் ஒரு பெருங்கடல். தமிழ் இலக்கியத்தில் பல்வேறு காலகட்டத்தில் ஆகச்சிறந்த நூல்கள் பல வெளியாகி உள்ளன. தமிழைத் தாண்டி பிற மொழிகளில் பல நாவல்கள் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றில், கிளாசிக் தன்மை வாய்ந்த 10 நாவல்களை எழுத்தாளர் பெருமாள்முருகன் பரிந்துரைத்துள்ளார்.

Also Read: `நினையாரோ தோழி.. தினையேனும் எனை நினையாரோ?’- புதுக்கோட்டையில் பெருக்கெடுத்த சங்க இலக்கியம் #MyVikatan

தமிழின் கிளாசிக் நாவல்கள்
தமிழின் கிளாசிக் நாவல்கள்
தமிழின் கிளாசிக் நாவல்கள்
தமிழின் கிளாசிக் நாவல்கள்
தமிழின் கிளாசிக் நாவல்கள்
தமிழின் கிளாசிக் நாவல்கள்
தமிழின் கிளாசிக் நாவல்கள்
தமிழின் கிளாசிக் நாவல்கள்
தமிழின் கிளாசிக் நாவல்கள்
தமிழின் கிளாசிக் நாவல்கள்

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.